JavaScript

JavaScript

V rámci jazyka JavaScript pracujeme například s:

- AngularJS framework
- BackboneJS
- UnderscoreJS
- jQuery widgets
- Coffeescript
- Grunt
- Gulp
- a další

Dbáme nejen na technologie, ale i přenositelnost kódu a tak používáme běžné nástroje typu GIT, stejně jako dodržujeme zásady psaní přehledných kódů, tvoříme testy - unittesting atd.

Tento scriptovací jazyk má u nás nezastupitelné místo buď pro tvorbu celého frontendu pro tzv. single-page aplikace nebo jako grafické vylepšení stávajících webových projektů.

Co jsme dělali v JavaScriptu? Například

  • systém pro správu měnových účtů, tzv. internetové bankovnictví,
  • systém pro výkaznictví účetní společnosti s napojením na databázi účetního programu Pohoda,
  • vnitropodnikový systém pro správu obchodních případů finančních poradců,
  • Business Intelligence nástroj,
  • vlastní systém pro správu business networkingových setkání Networkuj
  • a mnoho dalších.