Python

Python

V rámci jazyka Python pracujeme například s:

- framework Django
- framework web2py
- framework flask
- a další

Dbáme nejen na technologie, ale i přenositelnost kódu a tak používáme běžné nástroje typu GIT, stejně jako dodržujeme zásady psaní přehledných kódů, tvoříme testy - unittesting atd.

Pro zákazníky požadujících tvorbu rozsáhlých softwarových produktů s vysokými nároky nabízíme tvorbu v programovacím jazyce Python, který je vlajkovou lodí námi poskytovaných služeb a kvalitním základem většiny softwarových produktů.

Při tvorbě webových aplikací využíváme webového frameworku Django, ale i jiné jako například Web2py.

Co jsme dělali v Pythonu? Například:

  • systém pro správu multi-level marketingové struktury obchodních zástupců, napojený na portál s prodejem produktů,
  • informační systém pro soukromou vysokou školu pro správu kvalifikačních prací,
  • systém pro embeded zařízení ovládající výrobní linky v továrním provozu s napojením na business inteligence nástroj,
  • CRM systémy,
  • vlastní systém pro správu business networkingových setkání Networkuj
  • a mnoho dalších.