Programování jako služba

Programování jako služba

Jak pracujeme v rámci agilního vývoje?

1) Jednou týdně, případně za dva týdny se plánují sprinty - delší období vývoje.
2) Každý den absolvujeme stand-up meetingy. Krátké koordinační schůzky, které někdy probíhají i formou videohovoru a které mají za cíl odstranit případné záseky jednotlivých členů týmu.
3) Na závěr sprintu zhodnotíme jeho průběh na zpětnovazební schůzce.

Naše společnost vytváří softwarové produkty na míru stejně jako nabízí programování jako službu a to především v jazyce Python,  PHP a JavaScript.

Výsledkem naší práce jsou informační systémy a webové aplikace, kterými šetříme našim zákazníkům čas a prostředky a umožňujeme jim zjednodušit si práci. Nebo rozvíjíme jejich vlastní řešení.

Tvoříme-li v týmu u našeho zákazníka, podléháme jak jeho vlastní kontrole kvality, tak provádíme kontrolu vlastní. Využíváme postupů agilního programování, abychom zajistili splnění časových i kvalitativních kritérií.

Jak programujeme - agilní programování

Ve všech případech využíváme metody agilního vývoje, které nám umožňují v maximální míře zefektivňovat naše vitřní procesy a nabídnout tak za všech okolností nejlepší podmínky (jak cenové, tak časové).

V minulosti jsme spolupracovali a v současnosti nadále spolupracujeme se špičkami ve svých oborech a to včetně samotného vývoje. Na těchto spolupracích jsme vypilovali naše procesy k maximální míře efektivity (záměrně neuvádíme dokonalosti, protože vždy je prostor pro zlepšení).

Potřebujete jednorázově vypomoci s programováním v PHP, Pythonu nebo JavaScriptu? Uvažujete o rozšíření kapacit, ale nechcete rozšiřovat stávající tým? Hledáte kompetentní posilu Vašeho týmu?